Orkesterns ledning

Funktionärer valda på ordinarie årsmöte 201-03-04

STYRELSE E-post
Dirigent Per-Olof Ukkonen dir@gustavsbergsblasorkester.se
Ordförande Cilla Kåverud ordf@gustavsbergsblasorkester.se
Vice ordförande Mats Karlsson viceordf@gustavsbergsblasorkester.se
Sekreterare, SOF-och STIM kontakt Ove Johansson sekr@gustavsbergsblasorkester.se
Kassör Elisabeth Wahlström
Ledamot Tanja Nymark
Suppleant Birgit Glashoff
Suppleant Raymond Nymark

Övriga funktionärer

Web-ansvarig Kettil Jentler webmaster@gustavsbergsblasorkester.se
Material- och notförvaltare Ingmar Wahrenberg,Andreas Gustavsson
Revisorer Ingmar Wahrenberg, Göran Ivarson
Programråd Ulf Hagström, Curt Furusten, Kettil Jentlert
Valberedning Nils Johansson och Ulf Hagström
ORGANISATIONSNUMMER:814000-0095

BANKGIRO:5306-1024