Gustavsbergs Blåsorkester - en av de äldsta i sitt slag i Sverige - Några milstolpar

1865 Mässingssextett

Den 6 november 1865 bildades skarpskyttarnas mässingssextett i Gustavsberg. Musikdirektör Aron Eriksson vid Kungl. Livgardet till häst blev dess förste ledare. Orkestern understöddes av fabrikens dåvarande ägare Samuel Godenius och hans måg Wilhelm Odelberg. Näste ledare var Bernhard Ekberg. Förutom att han skolats på Musikaliska akademin var han också fabrikens skickligaste porslinsmålare. Hans två söner Arvid och Josef tog därefter vid. Arvid tog hand om musikkåren och Josef teaterverksamheten.

1880 Templet Sirius

Nu anländer musikfanjunkare Hjalmar Wallius till Gustavsberg som ledare och sextetten slås samman med Templet Sirius. På 1880-talet hade Gustavsberg inte mindre än två orkestrar. Det var Templet Oscar som satt upp en egen sextett och den upplöstes med Templets nedläggning och sedan var det Templet Sirius som skapade sin egen musikkår. Ledare var här August Öberg och Manfred Örtengren. 1910 tog Anton Kock över ledarskapet.

1860-talets sextett

1920 205:ans Musikkår

1919 bildades fackföreningen i Gustavsberg vid fabriken. Redan året därpå ombildades orkestern till en fristående orkester och instrumenten inlöstes av den nybildade föreningen och musikkårens ledare var nu Emanuel Svensson och senare kom Oscar Ullberg som ledare.

1934

Nu kom det åter en musikdirektör från Kungl. Livgardet till häst som hette Herman Nordström. Nu ökade man på såväl instrument och medlemmar och det var nu som orkestern fick sitt nuvarande namn – Gustavsbergs Blåsorkester. I början på 40 –talet leddes orkestern av E. Enfors musikfanjunkare vid A9 som enligt uppgift komponerade uniformen, blå kavaj med vita axelklaffar, grå byxor med revärer och skärmmössa med vit kulle. Han var en basunist med ”järnläppar”. Näste musikfanjunkare hette Bruno Thulin. 1947 kom den elegante musik- direktören vid Flottan Gustav Svensson.

1950 Hemvärnsorkester

Fabriken expanderade och såg till att att många av de nya anställda också var goda musiker. Orkesterns kärna av infödda medlemmar fick ett gott tillskott under 1940 och 1950-talet. Nu kom Harald Holm, Sven Wahrenberg, Nisse Eriksson, Bruno Gaul, Alf Nordin, bröderna Norling för att nämna några. Eftersom uniformerna började bli något slitna så fick orkestern fram på 50-talet ståta i hemvärnets uniformer och kallades då Gustavsbergs Hemvärnsorkester. Gustavsbergs Blåsorkester har alltid skänkt fest, glans och pompa åt lokala aktiviteter runt Farstaviken. Gökottan på kvarnberget, 1:a majtåget, kyrkokonserter m.m. Orkestern har på så sätt blivit en viktig bärare av brukstraditionerna i Gustavsberg. Orkestern har under årens lopp också haft konserter i skärgården och i närliggande kommuner runt Stockholm. Hedersamma och stimulerande uppdrag som vi hoppas kan bidra till att öka det musikaliska intresset.

1969

Efter det att Gustav Svensson avgått 1967 tog f.d regementsmusikern vid Svea Livgarde Sven Wahrenberg över ledarskapet med energi och tro på framtiden. Han tog över i en tid då ” Blåset ”kommit på undantag, inte minst i musikskolan som hitills varit en god tillgång för återväxten men nu lade tonvikten på piano –och gitarrundervisning. Blåsorkestern fick leva på sina gamla trogna kämpar och undrade kring framtiden.

Omkring 1975

kom en ny musiklärare Andras Tartsay till musikskolan och det ljusnade så sakta för Blåsorkestern. Andras undervisade i trumpet, horn, trombon och tuba och återväxten var säkrad på sikt. Dessutom blev det fart på hela musiklivet i Gustavsberg.

1982

tog Per-Olof Ukkonen över ledningen. Hans kunnighet och entusiasm fick den anrika orkestern att blomma upp på nytt. 1987 fick Per-Olof andra arbetsuppgifter och Andras Tartsay blev den självklare ledaren. Efter ett antal år återkom emellertid Per-Olof Ukkonen och leder nu Blåsorkestern in i 2000 –talet. Den 6 november 2005 är det 140 år sedan orkestern startade. Den 19 november 2005 firar orkestern med en jubileumskonsert i Gustavsbergsteatern

Fanfartrumpetare 1951
Tidigare dirigenter

Sven Wahrenberg Andras Tartsay

Blåsorkestern firar 100 år.